CZY WIESZ, ŻE MOŻNA URATOWAĆ WYBITY ZĄB?


Ząb utracony w wyniku urazu niejednokrotnie można uratować poprzez szybką interwencję.

Ząb taki należy przechować w ustach (w ślinie) i jak najszybciej udać się do stomatologa w celu replantacji, czyli umieszczenia zęba z powrotem w zębodole. Jeżeli pacjent uzyska pomoc odpowiednio wcześnie (do dwóch godzin od urazu) istnieje szansa na zrośnięcie się zęba z kością. Każda kolejna godzina zwłoki znacznie pogarsza rokowanie.

Ważne jest, aby samemu nie oczyszczać wybitego zęba wodą utlenioną ani spirytusem – ząb powinien oczyścić lekarz.

W przypadku, gdy wybicie zęba nastąpiło u dziecka lub osoby, która z innych względów nie może przechować zęba w jamie ustnej do czasu wizyty u stomatologa (ryzyko połknięcia lub zachłyśnięcia) należy zebrać do czystego pojemniczka lub worka foliowego ślinę pacjenta i w niej umieścić wybity ząb.

Gdy nie ma nawet takiej możliwości ząb można przechować w mleku, jednakże jest to metoda mniej skuteczna i pogarsza rokowanie.

Wybity ząb po oczyszczeniu i umieszczeniu w zębodole zostaje unieruchomiony przez stomatologa poprzez szynowanie, czyli połączenie go z zębami sąsiednimi. Można ten zabieg porównać do zakładania gipsu w miejscu złamania kości.

Zęby replantowane wymagają okresowych kontroli. Niejednokrotnie istnieje konieczność przeprowadzenia leczenia kanałowego takiego zęba, jeżeli dojdzie do obumarcia miazgi.