W obecnych czasach chirurgia stomatologiczna bardzo często stanowi część kompleksowego leczenia stomatologicznego. Wykorzystując najnowsze technologie oraz postęp w tej dziedzinie stomatologii, gabinet Ra-Dent proponuje państwu szereg zabiegów:

Ekstrakcje (usunięcie zębów). Postęp w stomatologii zachowawczej i chirurgii periodontologicznej pozwala nam ograniczyć usuwanie zębów do minimum.

Najczęściej usuwamy zęby:

 • których nie można wyleczyć dostępnymi metodami, gdyż zostały zniszczone przez proces próchnicowy,
 • po urazie, nienadające się do leczenia zachowawczego i protetycznego,
 • zakwalifikowane do usunięcia ze wskazań protetycznych lub ortodontycznych;

Ekstrakcje zębów zatrzymanych, czyli takich, które osiągnęły już swój rozwój, ale nie są całkowicie wyrznięte. Mogą być całkowicie lub częściowo niewidoczne w jamie ustnej. Najczęściej są to zęby mądrości (ósemki), kły górne, zęby nadliczbowe i dodatkowe. Nie zawsze istnieje konieczność ich usunięcia.

Ekstrakcje przeprowadzamy, gdy:

 • powstaje stan zapalny w tkankach otaczających dany ząb,
 • są przyczyną toczących się stanów zapalnych w zębach sąsiednich,
 • utrudniają prawidłowy wzrost zębów (zęby nadliczbowe i dodatkowe),
 • są przyczyną dolegliwości bólowych spowodowanych uciskiem np. na zęby sąsiednie,
 • istnieją wskazania protetyczne lub ortodontyczne;

Resekcja wierzchołka korzenia zęba polega na usunięciu wierzchołka korzenia zęba wraz ze zmianami zapalnymi. Korzeń zostaje zabezpieczony, a ubytek kostny (w razie konieczności) wypełniony biomateriałem kościozastępczym. Dzięki postępowi w leczeniu endodontycznym, zabieg ten wykonuje się stosunkowo rzadko, najczęściej w przypadku:

 • braku możliwości prawidłowego leczenia kanałowego ze względów anatomicznych,
 • gdy powtórne leczenie (reendo) nie przynosi pożądanych rezultatów,
 • obecności zmian przywierzchołkowych, przy braku możliwości przeprowadzenia powtórnego leczenia endodontycznego (na zębie jest wykonana praca protetyczna, a w kanale osadzono wkład koronowo-korzeniowy),
 • gdy powstała torbiel korzeniowa o średnicy większej niż 8-10 mm;

Chirurgia przedprotetyczna i implantologiczna obejmuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, mające na celu przygotowanie podłoża dla przyszłego implantu lub pracy protetycznej. Przeprowadzenie tych zabiegów zapewnia poprawę warunków kostnych szczęki i żuchwy oraz odpowiednie ukształtowanie tkanek miękkich. Jest to niezbędne dla wykonania możliwie najbardziej funkcjonalnego, komfortowego i estetycznego uzupełnienia protetycznego. Najczęściej przeprowadzane zabiegi to:

 • pogłębienie/plastyka przedsionka jamy ustnej,
 • podcięcie wędzidełka wargi górnej,
 • rekonstrukcja/odbudowa wyrostka zębodołowego,
 • plastyka/poprawa kształtu wyrostka zębodołowego;

Chirurgia periodontologiczna

Zadaniem chirurgii periodontologicznej jest wspomaganie leczenia zachowawczego schorzeń tkanek otaczających zęby – przyzębia.

Zabiegi:

 • wydłużenie korony klinicznej zęba,
 • zabiegi regeneracyjne z użyciem biomateriałów kościotwórczych,
 • pokrycie recesji dziąsłowych,
 • poszerzenie strefy dziąsła rogowaciejącego,
 • podcięcie wędzidełka wargi górnej i języka,
 • plastyka lub pogłębienie przedsionka jamy ustnej;

Przeprowadzamy zabiegi chirurgiczne w oparciu o nowoczesną diagnostykę:

 • ekstrakcje – tylko wtedy, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne
 • ekstrakcje zębów zatrzymanych (niewyrżniętych w całości lub w części) najczęściej zębów ósmych
 • resekcje wierzchołków korzeni zębów – w przypadku, gdy stany zapalne w okolicy wierzchołka nie goją się pomimo przeprowadzonego leczenia kanałowego
 • podcięcie wędzidełka wargi, języka w ramach profilaktyki wad mowy i zgryzu lub leczenia periodontologicznego
 • plastyka wyrostka szczęki lub żuchwy w przypadku trudnych warunków anatomicznych przed wykonaniem protez ruchomych
 • odsłanianie zatrzymanych zębów podczas leczenia ortodontycznego
 • implantacje w celu uzupełnienia braków zębowych
 • kiretaż zamknięty i otwarty przy głębokich kieszonkach przyzębnych
 • regeneracja kostna po specjalistycznej konsultacji przeprowadzonej przez lekarza periodontologa
 • plastyka dziąsła
 • hemisekcja
 • nacięcie wewnątrz i zewnątrzustne oraz płukanie ropnia
 • odsłanianie korony zęba
 • płukanie zębodołu
 • szycie chirurgiczne
 • wycinanie kaptura dziąsłowego i zmian skórnych/tkanek
 • wyłyżeczkowanie zębodołu

Chirurgia stomatologiczna obejmuje cały szereg zabiegów w obszarze jamy ustnej. Wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, metodą tradycyjną.

W naszej klinice wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej:

1. ekstrakcje (usuwanie) zębów

2. operacyjne ekstrakcje pozostawionych korzeni zębów i zębów zatrzymanych

3. odsłanianie zębów zatrzymanych celem ściągnięcia ich do łuku zębowego

4. resekcje wierzchołków korzeni

Resekcja korzenia wskazana jest w przypadku gdy:

 • zastosowane leczenie nie powoduje zlikwidowania okołowierzchołkowego stanu zapalnego zęba
 • brak jest możliwości prawidłowego przeleczenia kanałowego zęba do końca kanału
 • konieczne jest, ze względu na rozwijający się proces zapalny ponowne przeleczenie endodontyczne, a kanał wypełniony jest twardym cementem
 • ząb posiada estetyczną i funkcjonalną koronę opartą na wkładzie koronowo-korzeniowym, którą chcemy zachować.

Resekcję można przeprowadzić przy każdym zębie, który tego wymaga, jednakże najczęściej wykonuje się ją przy zębach jednokorzeniowych (siekacze, kły, przedtrzonowce).

6. Chirurgia implantologiczna (patrz: implantologia)

Ta dziedzina ma na celu poprawę warunków kostnych szczęki i żuchwy przed wszczepieniem implantów. Obejmuje następujący zakres zabiegów:

 • podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift)
 • osteodystrakcja (rozszczepienie wyrostka)
 • sterowana regeneracja kości (GBR)
 • autoprzeszczep

7. Podcinanie wędzidełek

8. Usuwanie torbieli

REZERWACJA